SYSTEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ

PRZEPUSTKA to autorska aplikacja rejestrująca osoby wchodzące i opuszczające obiekt. System realizuje funkcje tradycyjnej, jeszcze często wypełnianej ręcznie księgi wejść i wyjść. Pozwala znacząco przyspieszyć obsługę gości wchodzących na teren obiektu.

Automatyzuje  i usprawnia proces obsługi wizyty gościa lub petenta poprzez rejestrację wejścia, wyjścia, wydania przepustki oraz generowania wielu raportów według różnych kryteriów np. odwiedzających osób.

Rozwiązanie zostało opracowane szczególnie z myślą o obiektach, w których istotnym aspektem są kryteria bezpieczeństwa np. sądy, komendy, magazyny i centra logistyczne, zakłady produkcyjne. Spełnienie takich wymagań oznacza, że system także znajduje z powodzeniem zastosowanie we wszystkich pozostałych instytucjach i firmach rejestrujących i monitorujących odwiedzających.

PRZEPUSTKA – SYSTEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ

Podstawowe funkcjonalności

 • Rejestracja wizyty/wydanie przepustki:  osoba wchodząca do obiektu okazuje dokument tożsamości, a operator z użyciem skanera rejestruje w aplikacji dane gościa, a następnie wydaje mu przepustkę.
 • Dane osób towarzyszących gościowi, bez dokumentu tożsamości np. dzieci lub wykaz przedmiotów wnoszonych na teren obiektu mogą zostać wpisane do danych przepustki ręcznie w polu Uwagi.
 • Jeśli gość zamierza wjechać na teren obiektu pojazdem to w danych przepustki operator dodaje numer rejestracyjny pojazdu, można to zautomatyzować poprzez skanowanie strefy MRZ dokumentu rejestracyjnego pojazdu.
 • System umożliwia kontrolę wyznaczonego czasu pobytu gości, wskazanie lub przypisanie gościa do konkretnego pracownika.
 • Rejestracja wyjścia/zwrot przepustki: gość opuszczając obiekt oddaje przepustkę, operator z użyciem skanera lub czytnika ją rozpoznaje, zwrot przepustki i opuszczenie obiektu zostaje zarejestrowane w systemie.
 • Jeśli procedury bezpieczeństwa wymagają weryfikacji to zarejestrowane dane przypisane do przepustki wychodzącego gościa operator porównuje ponownie z jego dokumentem tożsamości.
 • Przepustka może mieć postać trwałej karty plastikowej, w tym zbliżeniowej lub może być wydrukowana w formie papierowej. System pozwala na równoległe użytkowanie przepustek elektronicznych i drukowanie przepustek papierowych z danymi gościa i dodatkowym opisem.
 • System wykorzystuje specjalne skanery dokumentów tożsamości: dowodów osobistych, praw jazdy, paszportów. Oprogramowanie skanerów może być aktualizowane w zakresie nowych wersji dokumentów tożsamości.
 • W architekturze aplikacji przewidziano obsługę wielu wejść i wyjść zlokalizowanych w odrębnych budynkach  oraz wielu bram dla pojazdów. Goście mogą wejść na teren obiektu i go opuścić różnymi bramkami.

PRZEPUSTKA – SYSTEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ

Raporty i informacje
W aplikacji dostępne są raporty i informacje:

 • liczba i wykaz gości przebywających na terenie oraz  obszar w którym się znajdują,
 • przepustki przeterminowane,
 • wskazanie pracownika, do którego gość został przypisany,
 • liczba i wykaz  gości każdego dnia lub w zadanym czasie,
 • liczba i wykaz gości odwiedzających poszczególnych pracowników,
 • liczba i wykaz wizyt wskazanego gościa w zadanym czasie,
 • liczba i wykaz wizyt wskazanego pojazdu w zadanym czasie.
 • na zakończenie dnia pracy można zweryfikować, czy wszyscy goście opuścili obiekt.
PRZEPUSTKA – SYSTEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ
Opcjonalne możliwości systemu
 • informowanie odwiedzanych pracowników o odwiedzających ich gościach,
 • uzyskanie potwierdzenia wizyty przez pracownika, do którego udaje się gość,
 • generowanie na stanowisku operatora alertu, gdy w określonym czasie brak potwierdzenia wizyty gościa u pracownika.
PRZEPUSTKA – SYSTEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ
Korzyści z wdrożenia systemu
 • znaczne zwiększenie bezpieczeństwa obiektu,
 • nadzór nad gośćmi poruszającymi się po obiekcie ze wskazaniem strefy, w której gość przebywa,
 • przyspieszenie obsługi gości odwiedzających obiekt,
 • zwiększenie przepustowości bramek wejściowych i wyjściowych,
 • precyzyjna rejestracja danych o gościach przy użyciu skanerów (bezbłędny odczyt danych MRZ),
 • aktualna informacja o liczbie osób i pojazdów odwiedzających obiekt,
 • szybkie sortowanie i przeszukiwanie list gości,
 • wygodne sporządzanie raportów i zestawień.
 
Bezpieczeństwo
Wszystkie informacje przechowywane są na serwerze. Połączenia i przesyłane dane aplikacji ze stanowisk z serwerem są szyfrowane. Aplikacja nie korzysta z połączeń internetowych i z zewnętrznych serwerów.
 
Operatorzy obsługujący gości nie mają dostępu do zgromadzonych danych. Mogą oni jedynie sprawdzać i poprawiać dane aktualnie obsługiwanego gościa. Każdy operator ma swój unikalny login i hasło. W bazie danych, razem z informacjami o gościu przechowywane są dane operatora, który wpuścił gościa do obiektu i zarejestrował jego wyjście.
 
Administrator oprócz nadawania uprawnień poszczególnym operatorom ma też możliwość przeszukiwania i sortowania informacji, sporządzania zestawień i raportów. W gestii administratora pozostaje tworzenie kopii zapasowych bazy danych oraz ewentualnego odtwarzania bazy z zapisanych kopii, ma on możliwość usunięcia danych z wybranego okresu.
 
Wymagania sprzętowe i systemowe
 • stanowisko obsługi/stacja robocza: procesor: zalecany Intel min. 1.5GHz, pamięć: min. 4GB dla 32bit, min. 8GB dla 64bit systemu operacyjnego, dysk: min. 1GB dostępnych zasobów, sieć: min. 100 Mbit zalecane 1GBit, grafika: minimalna rozdzielczość obrazu 1024 x 768 punktów lub wyższa, dwa wolne porty USB, monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny Microsoft Windows 7/10.
 • serwer:  zalecany procesor Intel min. 2GHz, pamięć: min. 4GB dla 32bit, 8GB dla 64bit systemu operacyjnego, dysk: min. 10 GB dostępnych zasobów (zależne od ilość danych), sieć: min. 100 Mbit zalecane 1GBit, system operacyjny: MS Windows Server 2012 R2, serwer bazy danych: MS SQL Server 2014 Express.
PRZEPUSTKA – SYSTEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ
Urządzenia współpracujące opcjonalne
 • Skanery OCR do identyfikacji danych zadrukowanych zarówno na kartach plastikowych jak i na dokumentach papierowych, do odczytu kart zgodnych ze standardem ICAO ID1, tj. kart identyfikacyjnych, praw jazdy, dowodów osobistych, paszportów, kart biznesowych, także do odczytu kodów kreskowych 1D oraz 2D.
 • Czytniki kart zbliżeniowych RFID, służące do identyfikacji osób lub przedmiotów metodą zbliżeniową, pracujące w różnych standardach: 13,56MHz (SC), 125kHz (RF), HID, dysponujące interfejsem Ethernet (komunikacja TCP/IP), USB, Wireless LAN, RS-485, RS-232, Wiegand In/Out.
 • Drukarki przepustek, drukarki etykiet do drukowania przepustek jednorazowych z danymi gościa oraz wizyty, drukujące np. na papierze z rolki, ciętym automatycznie przez gilotynę drukarki.
 
Wsparcie i utrzymanie systemu
Autor udziela na system gwarancji i zapewnia  pełny serwis posprzedażny m.in. aktualizacje i usprawnienia systemu, wsparcie techniczne i dostęp do pomocy.
 
PRZEPUSTKA – SYSTEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ