fundusze UE

FUNDUSZE UE

LOGON Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Logon SA POIR.03.04.00-04-0243/20

Celem projektu jest pomoc dotacyjna na kapitał obrotowy

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy