Outsourcing sprzętu i usług

outsourcing sprzętu i usług

Według najnowszych badań międzynarodowych instytucji w najbliższych latach 80% zakupów IT będzie realizowanych w „elastycznych modelach konsumpcyjnych”.

Elastyczny model konsumpcyjny definiuje w jaki sposób klienci pozyskują i płacą za dostęp do technologii oraz zasobów IT:

 • klienci oczekują elastycznych form dostępu do nowych technologii IT,
 • klienci chcą płacić za to z czego korzystają i ile używają,
 • klienci potrzebują elastyczności tak, aby szybko móc adaptować się do zmiennych wymagań rynku.

outsourcing sprzętu i usług

Dostarczając naszym Klientom właściwą strategię finansową pomagamy osiągnąć zakładane cele biznesowe.

outsourcing sprzętu i usług

Poprawa zakładanych wskaźników finansowych:

 • niższe koszty pozyskania nowych technologii zarówno wskaźnikowe jak i niższa cena zakupu dzięki cenom specjalnym,
 • poprawa cash flow,
 • wzrost zdolności zakupowej Klienta,
 • przychody skorelowane z wydatkami,
 • poprawa ROA (wskaźnika rentowności aktywów),
 • uproszczenie procedury budżetowania wydatków.

outsourcing sprzętu i usług

Optymalizacja i zarządzanie cyklem życia technologii:

 • cykliczna wymiana – brak przestarzałego technologicznie sprzętu,
 • brak kosztów serwisowych w trakcie trwania umowy,
 • utylizacja sprzętu zgodna z przepisami prawa.

outsourcing sprzętu i usług

Dostępne modele finansowania uzależnione od rodzaju sprzętu oraz producenta, którego dotyczą:

 • finansowanie nowych inwestycji w modelu elastycznej umowy, gdzie Klient po zakończeniu kontraktu zwraca, wykupuje lub przedłuża kontrakt,
 • finansowanie nowych inwestycji w modelu opłaty za wykorzystaną moc obliczeniową za bieżące zużycie  (macierze),
 • refinansowanie inwestycji poprzez odkupienie zakupionej wcześniej infrastruktury,
 • kompleksowe usługi Asset Mangement – odkup, wymiana, utylizacja, modernizacja i remarketing infrastruktury.

outsourcing sprzętu i usług

Zakres sprzętowy:

 • komputery, notebooki,
 • sprzęt drukujący,
 • sprzęt sieciowy LAN i WAN,
 • budowa łączy telekomunikacyjnych,
 • sprzęt serwerowy,
 • aplikacje biurowe oraz serwerowe (w zakresie określonym przez licencję producenta),
 • wideokonferencje,
 • systemy bezpieczeństwa informatycznego.

outsourcing sprzętu i usług

Zakres usługowy: 

 • zarządzanie środowiskiem IT na zlecenie Klienta,
 • możliwość stworzenia pierwszej lini wsparcia dla pracowników Klienta,
 • zdalne monitorowanie wydzielonych usług IT,
 • audyty i inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania,
 • okresowa konserwacja sprzętu
 • zastępstwa na czas urlopu pracowników działu IT,
 • szkolenia dla pracowników Klienta,
 • dostosowanie usług IT do wymagań biznesowych.

 

Przykładowy projekt zrealizowany przez Logon SA przy pomocy spółki zależnej Logorent Sp. z o.o.

OPIS KLIENTA:

Klient biznesowy, posiadający 3 lokalizacje na terenie Bydgoszczy (116 stacji komputerowych, serwerownia) – całą infrastrukturą informatyczną zajmuje się tylko jedna osoba.

WSPÓLNIE OKREŚLONE PROBLEMY NA STARCIE PROJEKTU:

Klient realizował dorywcze zakupy sprzętu komputerowego w ramach rocznych budżetów. W związku z tym uzyskiwał standardowe rynkowe ceny zakupu. Posiadany sprzęt przy kolejnych zakupach za każdym razem był inny (w związku z naturalną zmianą modeli). Brak spięcia w jedną sieć 3 lokalizacji zmuszało Klienta do zatrudnienia dodatkowych osób w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania firmy od strony informatycznej. Jedna osoba zajmująca się IT była w stanie czasowo zająć się tylko i wyłącznie bieżącymi usterkami, awariami, kontaktem z zewnętrznymi serwisami.

WDROŻONE ROZWIĄZANIE:

Wymiana wszystkich urządzeń tj. 116 stanowisk komputerowych, serwerów, sprzętu sieciowego, połączenie siecią światłowodową 3 lokalizacji w jedną sieć WAN, wymiana całego oprogramowania biurowego oraz wdrożenie usług opartych na Office 365, ujednolicenie wszystkich licencji serwerowych, wdrożenie systemu help desk do zgłaszania oraz monitorowania problemów i usterek przez pracowników Klienta.

EFEKT EKONOMICZNY:

 • uzyskanie kosztów miesięcznych na poziomie niższym od dotychczasowych bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób do działu IT.
 • kilkukrotne zwiększenie wydajności głównych systemów biznesowych poprzez ich optymalizację (np. skrócenie generowania raportu zbiorczego z wszystkich lokalizacji – z kilku godzin do kilku minut),
 • 90% zmniejszenie ilości incydentów obsługiwanych przez własny dział IT.