WYPOSAŻENIE KARETEK W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMATYCZNYM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

 21 sierpnia 2015 r. w wyniku wygranego przetargu, konsorcjum firm w składzie: LOGON S.A.- Lider oraz AP-FLYER Sp. z o.o. AL. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego nr 33, 03-982 Warszawa, podpisało cztery umowy z Centrum Projektów Informatycznych ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa. Łączna wartość podpisanych umów to 20 638 194,60 zł brutto.

    Przedmiotem umów była dostawa urządzeń na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i obsługę zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe w szczególności urządzenia do karetek. Zadanie polegało na uzupełnieniu sprzętowo-programowym istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Systemu Informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR).

    Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn.: ”System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR)”, którego realizacja podyktowana jest koniecznością wdrożenia jednolitych w skali kraju narzędzi informatycznych wspierających realizację zadań i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych. System ten stanowi główny element wyposażenia podmiotów ratowniczych funkcjonujących w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, o których mowa w Ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Zamówienie finansowane jest w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Zgodnie z umową LOGON i AP-FLYER dostarczyli 1725 kompletów wyposażenia karetek pogotowia składających się z:

1. Rugged Tablet Twinhead Durabook R-11 z MS Windows 7 Pro i stacją dokującą oraz uchwytem RamMount

2. Drukarka HP Officejet 100 z uchwytem RamMount

3. Moduł GPS FM3300 Teltonika