Cyfrowa Genealogia

LOGON SA dostarczył i wdrożył infrastrukturę (sprzęt i oprogramowanie) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych zawierających akta metrykalne, parafialne, USC i księgi meldunkowe Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

W skład przedmiotu umowy weszły następujące elementy:

 • dostarczenie i uruchomienie chmurowej pamięci masowej – macierzy cloud,
 • dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania oraz prezentowania w serwisie WWW danych przechowywanych w pamięci chmurowej,
 • dostarczenie i wdrożenie serwerów bazy danych i aplikacji zarządzająco-udostępniającej,
 • dostarczenie i wdrożenie serwerów dostępowych WWW udostępniających zgromadzone dane,
 • dostarczenie i wdrożenie urządzeń klasy UTM,
 • dostarczenie i wdrożenie sprzętu IT w postaci monitora graficznego, stacji graficznych oraz terminali dla pracowni naukowych,
 • dostarczenie i wdrożenie przełączników sieciowych,
 • dostarczenie i wdrożenie urządzeń zasilania awaryjnego UPS,
 • dostarczenie i instalacji urządzeń klimatyzacji,
 • przeprowadzenie warsztatów na rzecz pracowników Zamawiającego,
 • zagwarantowanie bezpłatnego wsparcia i zapewnienie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.