OPRACOWANIE, WYKONANIE I TESTOWANIE PROTOTYPÓW DWUFUNKCYJNEJ OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ LED

8 lutego 2018 roku LOGON SA złożył wniosek POIR.02.03.02-04-0009/18 w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opis projektu:

 

Oświetlenie awaryjne jest instalacją chroniącą ludzkie zdrowie i życie, stanwowi element ochrony przeciwpożarowej. Głównym zadaniem oświetlenia awaryjnego jest jego zastosowanie podczas awarii zasilania oraz awarii urządzeń oświetlenia podstawowego.

 

Naszym celem jest stworzenie produktu o wysokiej wytrzymałości,
z najwyższym strumieniem świetlnym oraz najniższym zużyciem energii elektrycznej. Oprawa oświetleniowa LED dwufunkcyjna (oświeltenie podstawowe LED + oświetlenie awaryjne LED) ma zostać stworzona tak, aby zapewniała przyjazn dla użytkownika działanie oraz zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo.

 

28.06.2018 podpisaliśmy umowę nr POIR.02.03.02-04-0009/18-00 w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Termin realizacji projektu 12.02.2018 do 28.02.2019

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 332 100,00zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 229 500,00zł