System zarządzania nieruchomościami

nieruchomosci

 

Oferowany system to nowoczesna platforma ułatwiająca obsługę procesów biznesowych związanych z nieruchomościami. Zaprojektowana dla podmiotów, których jednym z podstawowych kierunków działalności jest szeroko rozumiane zarządzanie nieruchomościami, świadczenie usług związanych z obsługą nieruchomości, ich wynajmem lub dostawą mediów.

 

Architektura platformy i przyjęte w niej rozwiązania umożliwiają dostosowanie do najbardziej złożonych procesów biznesowych Klienta.

 

Platforma zapewnia:

 • Spójność informacji dotyczących zasobów, właścicieli, najemców, ich umów oraz rozliczeń.
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową.
 • Prosty i intuicyjny interfejs.
 • Informowanie o zbliżających się terminach przeglądów, terminach fakturowania, zakończenia umów.
 • Planowanie, ewidencję wykonania oraz monitorowanie odstępstw w zakresie zarządzanych nieruchomości.

 

System zawiera szereg funkcjonalności, które odpowiednio ze sobą zestawione tworzą dedykowane rozwiązania dla zarządców nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami. 

 

Najważniejsze funkcjonalności realizowane przez system to:

 • Ewidencja nieruchomości – począwszy od gruntów i budynków po dowolnie zdefiniowane typy pomieszczeń i lokali (odzwierciedlenie w systemie rzeczywistej struktury nieruchomości).
 • Ewidencja właścicieli, najemców, dzierżawców, pozostałych kontrahentów.
 • Ewidencja umów: własności, najmu, dzierżawy.
 • Plany gospodarcze, koszty, stawki, zaliczki eksploatacyjne.
 • Monitoring faktycznego zużycia, zużycia różnicowego, rozliczenia.
 • Proste i szybkie generowanie i księgowanie naliczeń.
 • Ewidencja wpłat, monitoring zaległości, odsetki.
 • Obsługa utrzymania części wspólnej, lokali indywidualnych, funduszu remontowego.
 • Terminarz zadań związanych z nieruchomościami: przeglądy, awarie, inne zadania.
 • Komunikacja z właścicielami, najemcami, dzierżawcami - elektroniczny dostęp do danych.
 • Rejestry sprzedaży, zakupu.
 • Zestawienia, raporty, wydruki zbiorcze.