Oświetlenie obiektu sakralnego w Toruniu

05.2016 Realizacja oświetlenia świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu

Prace budowlane świątyni rozpoczęto 20 czerwca 2012. Wznoszenie kościoła podjęto z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka, z datków wiernych przez Zgromadzenie Redemptorystów. W zamierzeniu twórców świątynia powstała jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Jana Pawła II.