• Strona główna >>
  • Unia Europejska

Fundusze Europejskie

innowacyjna ue

"Fundusze Europejskie- dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"

W latach 2011-2012 LOGON SA zrealizował projekt  "Wdrożenie innowacyjnej platformy współpracy B2B firmy LOGON SA z partnerami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw".

W wyniku projektu LOGON SA efektywniej współpracuje z partnerami biznesowymi.

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


31-12 2014 LOGON SA zakończył projekt  "Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań do pracy zdalnej w działalności firmy Logon SA”.

RPKP.04.03.00-04-054/13.

Projekt został wsparty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013