• Strona główna >>
  • Aplikacje

Aplikacje

Wdrożenia rozwiązań aplikacyjnych

Co oferujemy?

Wdrożenia rozwiązań systemowych bazujących na oprogramowaniu Microsoft

* Projektowanie i wdrażanie systemów monitorowania i zarządzania

w oparciu o MS SCOM, MS SCCM oraz MS SCVMM

* Projektowanie i wdrażanie rozwiązań ochrony klienckich

systemów operacyjnych oraz serwerów sieciowych w oparciu o

rodzinę produktów MS Forefront

* Projektowanie i wdrażanie systemów wirtualizacji w oparciu o MS

Hyper-V

* Projektowanie i wdrażanie usług katalogowych w oparciu o usługę

AD (Active Directory)

* Projektowanie i wdrażanie systemów bezpiecznej poczty

elektronicznej MS Exchange i MS PKI

* Projektowanie i wdrażanie rozwiązań cloud computing