Zaproszenie do złożenia oferty - przystosowanie opraw do oświetlenia awaryjnego

LOGON S.A. w związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy do realizacji usługi badawczo-rozwojowej zwraca się z prośbą o szacowaną wartość zamówienia dla usługi polegającej na opracowaniu konstrukcji i wykonaniu prototypów innowacyjnego modułu elektronicznego umożliwiającego przystosowanie opraw oświetleniowych do pracy jako oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego zgodnie z normami:

PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02 i PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11.

Szczegóły w formularzu szacowania wartości zamówienia.

Po oszacowaniu wartości zamówienia Zamawiający podejmie właściwą procedurę realizacji zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznania rynku.

Oczekujemy na szacunkową wartość zamówienia do dnia 25.01.2018 roku do godziny 11.